Je bent alles

Wanneer je besluit om te gaan mediteren is dat meestal omdat je verlangt anders te zijn, zoals je nu bent. Je probeert dan om meditatie te gebruiken als opstapje om je van de negatieve kanten van jezelf te ontdoen.Ook al lijken die negatieve kanten van jezelf zich nauwelijks te manifesteren, in je gedachten zijn ze wel degelijk aanwezig. Je hebt alleen geleerd dat het niet netjes is om daar uiting aan te geven, maar je gedachten houden zich niet aan jouwe zogenaamde netheid.Ook in jou zit haat, wellust, afgunst,agressie, hebzucht, egoisme, leedvermaak, geweld,en noem maar op. En dat zorgt voor heel veel onrust en spanning. Juist in meditatie word je je bewust van die onrust en spanning. Je hebt dan de neiging om meditatie aan te wenden om jezelf rustig te krijgen. Is dit verkeerd? Nee daar is niets mis mee, het is alleen niet effectief. Omdat meditatie een speeltje voor je is geworden. Laten we dat eens nader bekijken Wanneer je een onrustig kind wat speelgoed geeft wordt het rustig. Het speelgoed zorgt voor afleiding, wat de onrust tijdelijk wegneemt. Zodra je echter het speeldgoed van het kind afpakt wordt het weer onrustig. Hetzelfde is het geval bij meditatie.Wat je dan voor houding aan moet nemen? Meditatie begint met de erkenning dat je niet 'dit' of 'dat' bent' bijvoorbeeld alleen maar lief en aardig, maar alles. Je hebt zowel een goede kant als een slechte kant Aanvaarding van dat je alles bent is de juiste houding. Je gaat gewoon zitten zoals je bent , met alle gedachten die in je leven zonder ze te veroordelen of weg te poetsen Je wordt pas echt rustig en ontspannen als je de totaliteit van alles wat je bent in zijn geheel aanvaardt