Wat is Meditatie?

Het mag echt een wonder heten dat zoveel mensen mediteren. Want zou je hen vragen wat meditatie nu eigenlijk is moet men het antwoord schuldig blijven.En dat zijn wij van huis uit niet gewend. Als wij ons met iets bezig houden willen we ook graag uit kunnen leggen wat we aan het doen zijn. Maar alle theorieen en pogingen tot analyse die we met ons verstand ondernemen schieten tekort als we proberen het wezen van meditatie uit te leggen.De dingen waarmee we tijdens het mediteren te maken krijgen gaan intellect, verstand en elke rationele overweging te boven. Elke verklaring die we er aan proberen te geven komt in het gunstigste geval niet verder dan een wat vage benadering van datgene wat meditatie in wezen is. Ik geef enkele voorbeelden: 'Je wordt door meditatie niet iemand anders, maar degene die je altijd al was'. 'Meditatie is een toestand van zuiver bewustzijn zonder inhoud'. 'Bij meditatie is er niets binnen en niets buiten je'. 'Met meditatie wordt God realiteit', enzovoort, enzovoort. Conclusie: Wil je echt weten wat meditatie is dan moet je het zelf in de praktijk brengen. Want praktische beoefening is de enige manier om er achter te komen wat meditatie precies is.